Obchodní němčina pro firmy

Nabízíme výuku obchodní němčiny pro skupiny anebo i individuální výuku. Lekce probíhají online, ale je možná i přímá výuka v podniku. Hlavním cílem je zlepšit komunikativní schopnost jednání v běžných pracovních situacích každodenního života. Obchodní němčina se vyučuje ve skupinách, kde se jí účastníci snaží využívat v různých profesních situacích. Váš školitel má vysokoškolské ekonomické vzdělání absolvované v Německu a mnohaletou praktickou zkušenost.

Kurz je založen na organizačním modelu průmyslového podniku. Je členěn podle ekonomických oblastí jako je marketing, prodej, materiálové hospodářství a nákup, řízení podniků, investice a financování, jakož i logistika a výroba. Dalším zaměřením je školení komunikace, obchodní korespondence, aktivní prodej a presentace.

Kursy je možné objednat pouze přes podnik.


Marketing

 • Analýza zákazníků, trhu a konkurence
 • Plánování produktu, prezentace produktu a uvedení na trh
 • Optimalizace produktu a ceny
 • Průzkum trhu 


Investice a financování

 • Rozpočtování investic
 • Kapitálový trh
 • Analýza cenných papírů
 • Formy financování
 • Vlastní a cizí kapitál


Prodej

 • Získávání nových zákazníků
 • Vyhotovení nabídky
 • Prodejní rozhovory a jednání
 • Podmínky prodeje
 • Vytvoření kupní smlouvy

Logistika a výroba  

 • Plánování a řízení výroby (PPS)
 • Plánování místa podniku
 • Ukazatel obratu zásob
 • Distribuce


Podniková ekonomika

 • Získávání a vyhodnocování nabídek
 • Analýza specifikací
 • Vyhodnocení různých ukazatelů
 • Vyjednávání podmínek
 • Tvorba smluv

Materiálové hospodářství a nákup

 • Získávání a vyhodnocování nabídek
 • Analýza specifikací
 • Vyhodnocení různých ukazatelů
 • Vyjednávání podmínek
 • Tvorba smluv

Další informace a termíny na vyžádání.

 Těšíme se na Váš kontakt.