Informácie o regionu Franky

Možné hrubé mzdy zamestnancov na plný úväzok vo Frankách v roku 2019 podľa mesta a okresu

Okres / mesto

Priemerná mzda

Muži

Ženy

Nekvalifikované síly

Kvalifikovaní pracovníci

Akademici

Nürnberg

3.670€

3.939€

3.309€

2.476€

3.503€

5.417€

Bamberg

3.484€

3.853€

3.029€

2.708€

3.445€

4.762€

Schweinfurt, mesto

4.222€

4.405€

3.327€

3.264€

4.064€

6.175€

Schweinfurt, okres

2.847€

2.928€

2.605€

2.461€

2.878€

4.026€

Würzburg, mesto

3.501€

3.729€

3.226€

2.350€

3.390€

4.878€

Würzburg, okres

3.175€

3.304€

2.889€

2.443€

3.138€

4.450€

Quelle: Statista GmbH

Hrubé mzdy sa môžu líšiť o 25% v závislosti od výkonu, vzdelania, skúseností a odpracovaných rokov.


Príspevky na sociálne zabezpečenie predstavujú približne 28 % v závislosti od rodinného stavu.


Prídavky na deti

Zamestnanci, ktorí preukážu, že majú trvalé bydlisko v Nemecku, dostávajú prídavky na dieťa vo výške zhruba 200 eur na jedno dieťa mesačne.

Ekonomika a infraštruktúra

Všeobecne platí, že južné Nemecko je jedným z nemeckých ekonomických motorov a vyznačuje sa relatívne nízkou nezamestnanosťou. V roku 2010 vytvorili tri francke správne obvody dohromady hrubý domáci produkt (HDP) vo výške vyše 127 000 miliónov eur, čo zodpovedá približne dvom tretinám hospodárskeho výkonu Horného Bavorska. Priemerný HDP na obyvateľa v roku 2010 predstavoval 28 500 eur v Horných Frankách, 30 700 eur v Dolných Frankách a 33 100 eur v Stredných Frankách, čo je približne rozmedzie nemeckého priemeru (30 500 eur). Región Heilbronn-Franken, ktorý tiež zahŕňa oblasti mimo Franky, má ekonomický výstup vo výške 26,6 miliardy eur (od roku 2005) a je jedným z regiónov s vysokými príjmami v štáte. 

Všeobecne je nezamestnanosť vo franckych okresoch Bavorska vyššia ako napríklad v Hornom Bavorsku. Norimberská miera nezamestnanosti je v Bavorsku najvyššia. V Mainfrankene (oblasť Würzburg/Schweinfurt) nezamestnanosť naďalej klesala, v roku 2015 dosiahla hodnoty Horného Bavorska a dnes je jednou z 10 špičkových technologicky vyspelých lokalít v Európe, a to aj vďaka prepojeniu vedy a priemyslu.

Niekoľko veľkých spoločností, vrátane Grundig, Triumph-Adler, MAN, Sachs, Brose, Adidas, Puma, Schaeffler, Hercules, Quelle a Playmobil, má svoj pôvod vo Frankách, najmä v oblasti Norimbergu. Niektoré z týchto spoločností sídlia v regióne dodnes. Medzi najväčších zamestnávateľov v kraji patrí Siemens a Bosch.

Dnes je najvýznamnejším priemyselným mestom franckého regiónu Schweinfurt, pretože tu bola úspešne prekonaná bývalá štrukturálna kríza nemeckého priemyslu a nedošlo k deindustrializácii oproti Norimbergu. Schweinfurt je európskym centrom priemyslu valivých ložísk a je považovaný za svetové hlavné mesto guličkových ložísk. Najväčší výrobca valivých ložísk na svete SKF, druhý najväčší Schaeffler a tretí najväčší dodávateľ automobilového priemyslu na svete ZF Friedrichshafen (predtým Fichtel & Sachs AG) majú svoje závody vo Schweinfurte.

Dôležitým priemyselným pilierom a typickým pre región okolo Norimbergu sú stredne veľké podniky a výrobcovia ako Faber-Castell, Schwan-STABILO, LYRA a Staedtler. BMW tiež prevádzkuje pobočky v Norimbergu a Fürthe. Norimberg je najväčšou tlačiarenskou lokalitou v Nemecku, vrátane Der Spiegel a obchodného časopisu C't. Nürnberger Nachrichten s početnými regionálnymi vydaniami sa tlačí na okraji starého mesta. Norimberské výstavisko je jedným z najvýznamnejších kongresových a veľtržných miest v Nemecku; nadregionálny význam má Norimberský veľtrh hračiek, Consumenta a BIOFACH. Nürnberger Versicherung a HUK-Coburg patria medzi najväčšie nemecké poisťovne a podieľajú sa na regionálnom sponzoringu športu. Vo Fürthe sídlia výrobcovia hračiek Noris-Spiele a BIG-Spielwarenfabrik (známy predovšetkým výrobou Bobby-Car).

V regióne Franky sa nachádza množstvo stredne veľkých firiem, remeselných podnikov, nemocníc a opatrovateľských zariadení, ktoré hľadajú vhodných zamestnancov.


Quelle: Wikipedia

Štúdium a vzdelanie

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ponúka celkom trinásť bakalárskych, jedenásť magisterských a päť diplomových odborov na rôznych fakultách: od architektúry a informatiky po ekonomiu a strojárstvo. V súčasnej dobe na Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt působí 187 profesorov a 8654 študentov.

Univerzita vo Würzburgu

Julius-Maximilians-Universität (JMU), založená v roku 1402, je jednou z najväčších univerzit v Nemecku s viac ako 28 000 študentmi. Univerzita má širokú škálu predmetov; ku klasickým štúdiovým odborom medicíny, teológie, filozofie a práva pribudlo mnoho nových. Napríklad technológie nanoštruktúr, Games Engineering, Modern China, Digital Humanities, mediálna komunikácia, systémy človek-počítač a muzeológia – aby sme vymenovali len niektoré.