Obchodná nemčina pre firmy

Ponúkame výučbu obchodnej nemčiny pre skupiny alebo jednotlivcov. Lekcie prebiehajú online, ale je možná aj priama výučba vo firme. Hlavným cieľom je zlepšiť schopnosti komunikácie pri pracovných rokovaniach, ale aj bežných činnostiach. Obchodná nemčina sa vyučuje v skupinách, v ktorých sa ju účastníci snažia využívať v rôznych profesných situáciách. Váš školiteľ má vysokoškolské ekonomické vzdelanie absolvované v Nemecku a mnohoročnú praktickú skúsenosť.

Kurz je založený na organizačnom modeli priemyselného podniku. Je členený podľa ekonomických oblastí ako je marketing, predaj, materiálové hospodárstvo a nákup, riadenie podnikov, investície a financovanie, ako aj logistika a výroba. Ďalším zameraním je školenie komunikácie, obchodná korešpondencia, aktívny predaj a prezentácia.

Kurzy sú určené iba firmám.

 

Marketing

 • Analýza zákazníkov, trhu a konkurencie
 • Plánovanie produktu, prezentácia produktu a uvedenie na trh
 • Optimalizácia produktu a ceny
 • Prieskum trhu

Investície a financovanie

 • Rozpočtovanie investícií
 • Kapitálový trh
 • Analýza cenných papierov
 • Formy financovania
 • Vlastný a cudzí kapitál

Predaj

 • Získavanie nových zákazníkov
 • Vyhotovenie ponuky
 • Predajné rozhovory a rokovania
 • Podmienky predaja
 • Vytvorenie kúpnej zmluvy

Logistika a výroba

 • Plánovanie a riadenie výroby (PPS)
 • Plánovanie miesta podniku
 • Ukazovateľ obratu zásob
 • Distribúcia


Podniková ekonomika

 • Náklady a výnosy v účtovníctve
 • Controlling
 • Kalkulácia a nacenenie
 • Plánovanie


Materiálové hospodárstvo a nákup

 • Získavanie a vyhodnocovanie ponúk
 • Analýza špecifikácií
 • Hodnotenie rôznych ukazovateľov
 • Vyjednávanie podmienok
 • Tvorba zmlúv

Ďalšie informácie a termíny na vyžiadanie.

Tešíme sa na Váš kontakt.