Impressum

Adresa:                                          

Job Connect Europe

Lerlachstrasse 19

97225 Zellingen

Nemecko

 

Telefón: +49 9364 811175

Kontaktná osoba: Peter Bohnengel

E-mail: info@job-connect-europe.com

Daňové identifikačné číslo: DE813377296


© Konzept & Design: Janina Bobrowski

© Imagery: one.com

 

Disclaimer (vylúčenie zodpovednosti)

Obsah našich webových stránok bol zostavený s náležitou starostlivosťou a podľa nášho najlepšieho vedomia. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť alebo presnosť ktorejkoľvek z webových stránok. Podľa § 7 ods. 1 písm. 1 TMG (Telemediengesetz – Tele Media Act podľa nemeckého práva), sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastný obsah týchto webových stránok v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Podľa paragrafov 8 až 10 TMG však nie sme povinní ako poskytovateľ služieb sledovať externé informácie poskytované alebo uložené na našich webových stránkach. Používate web a sťahujete dáta na vlastné nebezpečenstvo. Job Connect Europe nenesie zodpovednosť za žiadne vzniknuté škody.


Externé odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán ("externé odkazy"). Vzhľadom na to, že obsah týchto webových stránok nie je pod našou kontrolou, nenesieme za tieto externé odkazy žiadnu zodpovednosť. Vo všetkých prípadoch je za obsah a správnosť informácií zodpovedný poskytovateľ prepojených webových stránok. V dobe umiestnenia odkazov nebolo zistené žiadne porušenie právnych predpisov. Keď sa dozvieme, ze došlo k porušeniu zákona, príslušný odkaz okamžite odstránime.


Autorské práva

Obsah a diela zverejnené na tejto webovej stránke sa riadia nemeckým autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie, spracovanie, šírenie alebo akákoľvek forma využitia nad rámec autorského práva

vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného autora alebo autorov. Neoprávnené kopírovanie/ukladanie informácií uvedených na týchto webových stránkach nie je povolené a je trestné.