Informace o regionu Franky

Možné hrubé mzdy zaměstnanců na plný úvazek ve Frankách v roce 2019 podle města a okresu

Okres / město

Průměrná mzda

Muži

Ženy

Nekvalifikované síly

Kvalifikovaní pracovníci

Akademici

Nürnberg

3.670€

3.939€

3.309€

2.476€

3.503€

5.417€

Bamberg

3.484€

3.853€

3.029€

2.708€

3.445€

4.762€

Schweinfurt, město

4.222€

4.405€

3.327€

3.264€

4.064€

6.175€

Schweinfurt, okres

2.847€

2.929€

2.605€

2.461€

2.876€

4.026€

Würzburg, město

3.501€

3.729€

3.226€

2.350€

3.390€

4.878€

Würzburg, okres

3.175€

3.304€

2.889€

2.443€

3.138€

4.450€

Quelle: Statista GmbH

Hrubé mzdy se mohou lišit o 25 % v závislosti na výkonu, vzdělání, zkušenostech a odpracovaných letech.


Příspěvky na sociální zabezpečení činí přibližně 28 % v závislosti na rodinném stavu.


Přídavky na děti

Zaměstnanci, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště v Německu, dostávají přídavky na dítě ve výši zhruba 200 eur na jedno dítě měsíčně.

Ekonomika a infrastruktura

Obecně platí, že jižní Německo je jedním z německých ekonomických motorů a vyznačuje se relativně nízkou nezaměstnaností. V roce 2010 vytvořily tři francké správní obvody dohromady hrubý domácí produkt (HDP) ve výši přes 127 000 milionů eur, což odpovídá přibližně dvěma třetinám hospodářského výkonu Horního Bavorska. Průměrný HDP na obyvatele v roce 2010 činil 28 500 eur v Horních Frankách, 30 700 eur v Dolních Frankách a 33 100 eur ve Středních Frankách, což je přibližně rozmezí německého průměru (30 500 eur). Region Heilbronn-Franken, který také zahrnuje oblasti mimo Franky, má ekonomický výstup ve výši 26,6 miliardy eur (od roku 2005) a je jedním z regionů s vysokými příjmy ve státě. 

Obecně je nezaměstnanost ve franckých okresech Bavorska vyšší než například v Horním Bavorsku. Norimberská míra nezaměstnanosti je v Bavorsku nejvyšší. V Mainfrankenu (oblast Würzburg/Schweinfurt) nezaměstnanost nadále klesala, v roce 2015 dosáhla hodnot Horního Bavorska a dnes je jednou z 10 špičkových technologicky vyspělých lokalit v Evropě, a to i díky propojení vědy a průmyslu.

Řada velkých společností, včetně Grundig, Triumph-Adler, MAN, Sachs, Brose, Adidas, Puma, Schaeffler, Hercules, Quelle a Playmobil, má svůj původ ve Frankách, zejména v oblasti Norimberku. Některé z těchto společností sídlí v regionu dodnes. Mezi největší zaměstnavatele v kraji patří Siemens a Bosch. Dnes je nejvýznamnějším průmyslovým městem franckého regionu Schweinfurt, neboť zde byla úspěšně překonána bývalá strukturální krize německého průmyslu a nedošlo k deindustrializaci oproti Norimberku. Schweinfurt je evropským centrem průmyslu valivých ložisek a je považován za světové hlavní město kuličkových ložisek. Největší výrobce valivých ložisek na světě SKF, druhý největší Schaeffler a třetí největší dodavatel automobilového průmyslu na světě ZF Friedrichshafen (dříve Fichtel & Sachs AG) mají své závody ve Schweinfurtu.

Důležitým průmyslovým pilířem a typickým pro region kolem Norimberku jsou středně velké podniky a výrobci jako Faber-Castell, Schwan-STABILO, LYRA a Staedtler. BMW také provozuje pobočky v Norimberku a Fürthu. Norimberk je největší tiskařskou lokalitou v Německu, včetně Der Spiegel a obchodního časopisu C't. Nürnberger Nachrichten s četnými regionálními vydáními se tiskne na okraji starého města. Norimberské výstaviště je jedním z nejvýznamnějších kongresových a veletržních míst v Německu; nadregionální význam má Norimberský veletrh hraček, Consumenta a BIOFACH. Nürnberger Versicherung a HUK-Coburg patří mezi největší německé pojišťovny a podílejí se na regionálním sponzoringu sportu. Ve Fürthu sídlí výrobci hraček Noris-Spiele a BIG-Spielwarenfabrik (známý především výrobou Bobby-Car).

V regionu Franky se nachází řada středně velkých firem, řemeslných podniků, nemocnic a pečovatelských zařízení, které hledají vhodné  zaměstnance.

Quelle: Wikipedia

Studium a vzdělání

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt nabízí celkem třináct bakalářských, jedenáct magisterských a pět diplomových oborů na různých fakultách: od architektury a informatiky po ekonomii a strojírenství. V současné době na Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt působí 187 profesorů a 8654 studentů.

Univerzita ve Würzburgu

Julius-Maximilians-Universität (JMU), založená v roce 1402, je jednou z největších univerzit v Německu s více než 28 000 studenty. Univerzita má širokou škálu předmětů; ke klasickým studijním oborům medicíny, teologie, filozofie a práva přibylo mnoho nových. Například technologie nanostruktur, Games Engineering, Modern China, Digital Humanities, mediální komunikace, systémy člověk-počítač a muzeologie – abychom jmenovali jen některé.