Ochrana osobních údajů

1. Úvod

1.1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Vaším kontaktním partnerem ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR) je:

Job Connect Europe

Lerlachstrasse 19

D-97225 Zellingen

 

1.2. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti Job Connect Europe, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu údajů.

Tato pravidla vysvětlují, co s Vašimi osobními údaji děláme.

Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé Vaší návštěvě našeho webu.


2. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet (www.websiteplanet.com).


3. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

3.1. informace o Vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

3.2. informace o Vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

3.3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;

3.4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. Vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;

3.5. informace jako je Vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

3.6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;

3.7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

3.8. údaje o službách, které využíváte prostřednictvím webu. To zahrnuje Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

3.9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně Vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

3.10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

3.11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.


4. Použití Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

4.1. správu našich webových stránek a podnikání;

4.2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

4.3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

4.4. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

4.5. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

4.6. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

4.7. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

4.8. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

4.9. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

4.10. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

4.11. vyřizování dotazů a stížností Vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

4.12. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

4.13. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a

4.14. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění Vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.


5. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

5.1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

5.2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

5.3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

5.4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a

5.5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.


6. Mezinárodní přenosy dat

6.1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

6.2. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

6.3. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části 6.


7. Uchovávání osobních údajů

7.1. V této části 7 jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

7.2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

7.3. Aniž je dotčen článek 7.2., mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k níže uvedenému termínu:

osobní údaje budou smazány po uplynutí 12 měsíců

7.4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 7 si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

7.4.1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

7.4.2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

7.4.3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).


8. Bezpečnost Vašich osobních údajů

8.1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů.

8.2. Všechny Vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

8.3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.

8.4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

8.5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme Vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).


9. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách Vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.


10. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom Vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o Vás máme. (Art 15 (1) GDPR).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom Vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak Vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo Vám nabídneme možnost odhlášení z používání Vašich osobních údajů pro marketingové účely.


11. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.


12. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba Vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.


13. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.

13.1. Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

13.2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

13.2.1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;

13.2.2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a

13.2.3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

13.3. Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

13.4. Soubory cookies již uložené ve Vašem počítači můžete vymazat – například:

13.4.1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);

13.4.2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a

13.4.3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

13.5. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.


14. Sociální media

Sociální síť je online místo setkávání provozované na internetu, které uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou pluginy, odkazy a tlačítka na webové stránky sociálních médií používány za účelem reklamy a informací. Základní reklamní účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou dat ručí příslušný poskytovatel.


15. Facebook

Komponenty společnosti Facebook byly integrovány do našich webových stránek.

Provozovatelem Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt žije mimo USA nebo Kanadu, firmou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena komponentou Facebook (plug-in Facebook), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný dotyčnou osobou stáhne odpovídající znázornění komponenty Facebook. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel webu nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů ze strany Facebooku poskytuje datová směrnice zveřejněná Facebookem, která je dostupná na https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí dotyčné osoby.


16. Google

16.1. Google Analytics

Na naše webové stránky byly integrovány komponenty Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je webová analytická služba, která se používá ke shromažďování, sběru a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na naše webové stránky. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=en-US a na http://www.google.com/analytics/terms.

16.2. Google Web Fonts

Od roku 2010 Google zpřístupnil svým uživatelům řadu písem, která jsou známá jako Google Web Fonts. Tato stránka je používá pro jednotnou reprezentaci písem. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

16.3. Google Maps (se souhlasem)

Naše stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím API.

Provozující společností je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby byla zajištěna ochrana dat na našich webových stránkách, jsou Mapy Google deaktivovány, když poprvé vstoupíte na naše webové stránky. Přímé spojení se servery Google je navázáno pouze v případě, že si sami aktivujete Google Maps (souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Tím zabráníte přenosu Vašich dat do Googlu při prvním kliknutí na stránku. Po aktivaci Google Maps uloží Vaši IP adresu a poté ji obvykle přenese na server Google v USA a tam ji uloží. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme po aktivaci Google Maps na tento přenos dat žádný vliv. Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.